WW2 Luftwaffe Personal Equipment

Luftwaffe AK-39 armbandkompasse, 1st pattern

Luftwaffe AK-39 armbandkompasse, 1st pattern

£195.00
 
Luftwaffe AK-39 armbandkompasse

Luftwaffe AK-39 armbandkompasse

£60.00
 
Luftwaffe Observers B-Uhr wristwatch

Luftwaffe Observers B-Uhr wristwatch

£5,000.00